PS 3367  Skjæveland slamavskillere


Innehaver

Skjæveland Cementstøperi AS
Fabrikkveien 164
4323 Sandnes
Norge
51609950
www.skjeveland.no

Kontaktperson innehaver

Rune Egeland Rune.egeland@skjeveland.no

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Slamavskillere til bruk som septiktanker eller som del av minirenseanlegg. Tankene er produsert i betong, innmat i GUP (glassfiberarmert umettet polyester) Selve tanken er støpt av innehaver, innmaten er levert av VPI, Vestfold plastindustri. (PS 1348).

Sanitærprodukter - avløp

Utskillere, nøytraliseringsanlegg og kummer

Nr. Produkt Innehaver Utløpsdato
PS 0624 BIA samletanker i GUP, volum 3 – 40 m³ Bia Miljø AS 01.12.2022
PS 1223 BIA Slamavskillere i GUP Bia Miljø AS 01.12.2022
PS 3314 GreaseShield fettutskillere Environmental Products & Services Ltd 01.12.2026
PS 3667 Kessel EasyClean fettutskillere GPA Flowsystem AS 01.11.2025
PS 3668 Kessel EasyOil oljeutskillere GPA Flowsystem AS 01.11.2025
PS 1520 Klargester olje- og bensinutskillere Kingspan Water & Energy AS 01.07.2025
PS 1217 Lyngen slamavskillere, volum 1 – 40 m³, type 2-k og 3-k Lyngen Tank AS 01.07.2022
PS 1539 Lyngen samletanker i GUP Lyngen Tank AS 01.12.2025
PS 3371 Eneka oljeutskillere, type Sepko, klasse 1 i PE-materiale Norsk Miljøservice AS 01.09.2022
PS 3424 Eneka fettutskillere med og uten slamfang, type Greasly, i PP-materiale. Kapasitet NS 1 – NS 25 Norsk Miljøservice AS 01.03.2023
PS 0542 Odin SUK-SR og UK-SR stående oljeutskillere Odin Maskin AS 01.06.2027
PS 0555 Odin fettutskillere Odin Maskin AS 01.08.2025
PS 1226 Odin SUK-H, UK-H og SUK-R liggende oljeutskillere Odin Maskin AS 01.06.2027
PS 3367 Skjæveland slamavskillere Skjæveland Cementstøperi AS 01.09.2022
PS 1317 VPI fettutskillere, type FL 2 til FL 25 l/s, i GUP materiale Vestfold Plastindustri AS 01.04.2023
PS 1354 VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK, kapasitet 3 – 100 l/s Vestfold Plastindustri AS 01.01.2024
PS 1348 VPI slamavskillere i GUP-materiale Vestfold Plastindustri AS 01.10.2023
PS 1355 VPI samletank for avløpsvann/pumpekum i GUP, volum 1 – 120 m³ Vestfold Plastindustri AS 01.01.2024