PS 0248  FM Mattsson bidétbatterier, type 9065, med sertifisert tilslutning


Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB
PO Box 480
SE-792 27 Mora
Sverige
+46 250 59 6000
www.fmm-mora.com

Kontaktperson innehaver

Anders Norlin anders.norlin@fmmattssongroup.com

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no