TG 2052  Leca Isoblokk 25 cm, 30 cm og 35 cm


Innehaver

Leca Norge AS
Årnesvegen 1
2009 Nordby
Norge
41 43 71 00
www.leca.no

Kontaktperson innehaver

Jaran Raymond Wood jaran.wood@leca.no

Kontaktperson SINTEF

Håvard Hyndøy Havard.Hyndoy@sintef.no

Murblokk med vanger av lettklinkerbetong og kjerne av polyuretanskum