TG 2339  Bostik Membrane


Innehaver

Bostik AB
Box 903
251 09 Helsingborg
Sverige
+46 42 19 50 00
www.bostik.com/sv/sweden/

Kontaktperson innehaver

Jesper Højer Kristensen jk@lip.dk

Kontaktperson SINTEF

Andreas Olaussen andreas.olaussen@sintef.no

Enkomponent påstrykningsmembran for golv og vegg