TG 2339  Bostik Membrane


Innehaver

Bostik AB
Box 903
251 09 Helsingborg
Sverige
+46 42 19 50 00
www.bostik.com/sv/sweden/

Kontaktperson innehaver

Dorthe Johnsen dorthe.johnsen@bostik.com

Kontaktperson SINTEF

Andreas Olaussen andreas.olaussen@sintef.no

Enkomponent påstrykningsmembran for golv og vegg