TG 20434  BD prefabrikkert baderomsmodul


Innehaver

Brødrene Dahl AS
Postboks 6146 Etterstad
0602 Oslo
Norge
22 72 55 00
www.dahl.no/

Kontaktperson innehaver

Anders Carlsson anders.carlsson@dahl.no

Kontaktperson SINTEF

Pål Harstad Pal.Harstad@sintef.no

Prefabrikkert baderomsmodul med installasjoner og kledning av keramiske fliser