TG 20380  TT-Teknikk Rørfornying


Innehaver

TT-Teknikk AS
Fetveien 33
2007 Kjeller
Norge
02490
www.tt-teknikk.no

Kontaktperson innehaver

Rune Kristiansen rk@tt-teknikk.no

Kontaktperson SINTEF

Pål Harstad Pal.Harstad@sintef.no

Foringer til avløpsrør