TG 2283  Jackon våtromsplate


Innehaver

Jackon AS
Postboks 1410
1602 Fredrikstad
Norge
69 36 33 00
www.jackon.no

Kontaktperson innehaver

Svein Tore Larsen Svein.tore.larsen@jackon.no

Kontaktperson SINTEF

Andreas Olaussen andreas.olaussen@sintef.no

Plater av ekstrudert polystyren med armert mørtelbelegg til underlag for fliskledning