TG 2610  Iso3- stenderen


Innehaver

Moelven Wood Prosjekt AS
Postboks 134
2391 Moelv
Norge

www.moelven.com/no/om-moelven/divisjon-wood/moelven-wood-prosjekt-as/

Kontaktperson innehaver

Trond Fredriksen Trond.Fredriksen@moelven.no

Kontaktperson SINTEF

John Einar Thommesen john.thommesen@sintef.no

Trestender med PUR-isolasjon