TG 2413  Bostik Gulvsparkel 1050 Fiber


Innehaver

Bostik AS
Postboks 367
1756 Halden
Norge
69 19 06 00
www.bostik.com

Kontaktperson innehaver

Jenny Lundegård jenny.lundegard@bostik.com

Kontaktperson SINTEF

Neha Parekh Neha.Parekh@sintef.no

Bostik Gulvsparkel 1050 Fiber er en polymermodifisert sementbasert fiberforsterket golvavrettingsmasse. Hovedbestanddelene er natursand og sement.