TG 2146  Laticrete Latapluss membransystem


Innehaver

Laticrete Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Norge
23 33 90 00
www.laticrete.no

Kontaktperson innehaver

Jack Björnson jack@laticrete.no

Kontaktperson SINTEF

Camilla Bakken Aas camilla.aas@sintef.no

Påstrykningsmembran for vanntetting av golv og vegger i våtrom