TG 2146 


Holder

Laticrete Norge AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Norge
23 33 90 00
www.laticrete.no

Contact person holder

Morten Gaarud morten@laticrete.no

Contact person SINTEF

Andreas Olaussen andreas.olaussen@sintef.no

Påstrykningsmembran for vanntetting av golv og vegger i våtrom