TG 20722  Mapetherm Nordic C


Innehaver

Mapei AS
Vallsetvegen 6
2120 Sagstua
Norge
62 97 20 00
www.mapei.no

Kontaktperson innehaver

Ronny Bothner ronny.bothner@mapei.no

Kontaktperson SINTEF

Håvard Hyndøy Havard.Hyndoy@sintef.no

Mapetherm Nordic C fasadesystem er et utlektet, luftet fasadesystem for pussede fasader.