Miljødeklarasjon (EPD)

En miljødeklarasjon (eller Environmental product declaration (EPD) på engelsk, er et tredjeparts verifisert dokument som oppsummerer miljøbelastningen og ressursforbruk gjennom hele produktets livsløp. En EPD bygger på livsløpsvurderinger (LCA) iht ISO 14040/14044 og må være i samsvar med internasjonale standarder og nasjonale beregningsregler.
 

Hensikten med miljødeklarasjoner er å dokumentere miljøegenskapene til et produkt, samt at gi mulighet til å sammenligne miljøprofil og foreta en vurderingervalg basert på miljødeklarasjonen. Miljø blir en viktigere og viktigere konkurransefaktor i byggsektoren. Det går i retning av mer bevisste kjøpere, både private og profesjonelle, som stiller stadig høyere etiske og miljømessige krav. I et slikt marked vil godt dokumenterte materialer ha et konkurransefortrinn.

SINTEF Byggforsk har et team av medarbeidere som utarbeider EPD, vi har flere pågående oppdrag for byggevareprodusenter. I tillegg har SINTEF Byggforsk verifikatorer som tilbyr objektive tredjeparts verifiseringer. SINTEF Byggforsks verifikatorer er godkjent av Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, EPD Norge, som er programoperatør for miljødeklarasjoner type III (ISO 14025) i Norge.

SINTEF Byggforsk utarbeider også Teknisk Godkjenning, som bekrefter at produktene er egnet brukt i bygninger i Norge. En SINTEF Teknisk Godkjenning omfatter også miljøvurdering, og en gyldig, produktspesifikk EPD utviklet iht EN 15804 og registrert hos EPD Norge eller en av deres samarbeidspartnere (see http://epd-norge.no) kan inngå som en del av den tekniske godkjenningen. I tillegg vil EPDer som er utarbeidet ved SINTEF Byggforsk bli publisert på SINTEF Certifications nettsider.

Ønsker du å vite mer, vennligst ta kontakt via epd@sintef.no